Gara Chuyên Sửa Máy Điện Gầm Điều Hoà Xe Ô Tô công nghệ chuẩn đoán máy test mới nhất giúp tiết kiệm thời gian sửa chữa và chính xác nhất. Công nghệ cũng giúp gara làm những ban bệnh khó như (Bệnh Về Máy, Phanh, Về Gầm, Hệ Thống Điện, Điện lạnh, Lỗi cá vàng, Cảm biến khí thải, Nổi đèn check, Lỗi động cơ, đọc xoá lỗi hộp ECU,..)